Cztery numery Głosu Ogrodów

14 listopada 2020

W listopadzie, zgodnie z planem, do czytelników dotarł czwarty i ostatni w tym roku numer obywatelskiej gazety ogrodowej „Głos ogrodów”. Oznacza to, że pomysł stworzenia bodaj jedynej w kraju lokalnej gazety redagowanej wyłącznie przez działkowców został w całości zrealizowany. „Głos ogrodów” stał się autentycznym głosem środowiska lubelskich działkowców, a zamieszczane w nim artykuły odzwierciedleniem problemów i radości użytkowników działek.

Pierwsze dwa numery „Głosu ogrodów” – wiosenny i letni – ukazały się w nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy i objętości 8 stron. Dwa kolejne – jesienny i zimowy – miały już po 12 stron, a to ze względu na dużą ilość artykułów przygotowanych przez działkowców z Lublina. Czy będą kolejne numery „Głosu ogrodów”? Wprawdzie finansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO na lata 2014-2020 dobiegło końca, ale są inne programy, są też sponsorzy i reklamodawcy. Zamiarem Stowarzyszenia „Polska Samorządna” jest kontynuowanie wydawania gazety. Takie są też oczekiwania czytelników oraz całkiem licznej grupy autorów artykułów drukowanych w „Głosie ogrodów”, którzy zaciekawili się dziennikarstwem obywatelskim i chcą swoją nową pasję kontynuować. Oby się udało. A oto przypomnienie okładek wszystkich czterech dotychczasowych numerów obywatelskiej gazety ogrodowej „Głos ogrodów”.

Głos ogrodów
Głos ogrodów
Głos ogrodów
Głos ogrodów

Czym zajmuje się lubelskie Stowarzyszenie Polska Samorządna