Głos Ogrodów - pierwszy numer

22 czerwca 2020

Pierwszy numer obywatelskiej gazety ogrodowej “Głos ogrodów” jest już w rękach działkowców z Lublina. Po raz pierwszy w historii lubelskich ogrodów ukazuje się gazeta, w której sami działkowcy piszą o swoich sprawach i problemach. A w pierwszym numerze m.in. o satysfakcji z przekształcania nieużytków w kwitnące ogrody, problemach z pozbywaniem się starych mebli i lodówek, radości z obcowania z różami. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie “Polska Samorządna” zakłada zainteresowanie dziennikarstwem obywatelskim jak najliczniejszej grupy działkowców z 43 lubelskich ogrodów i wspólne zredagowanie w tym roku jeszcze trzech numerów “Głosu ogrodów”. Do współpracy zachęcają plakaty wywieszone na tablicach informacyjnych w wielu ogrodach. A w najbliższych dniach zespół obecnych i przyszłych redaktorów gazety spotka się na szkoleniu poświęconym nie tylko kwestiom warsztatowym – czyli jak pisać dobre teksty i wykonywać dobre zdjęcia, ale także społeczeństwu obywatelskiemu i pożytkom z odkrywania nowych pasji w życiu.

Pierwszy numer obywatelskiej gazety ogrodowej Głos ogrodów jest już w rękach działkowców z Lublina
Pierwszy numer obywatelskiej gazety ogrodowej Głos ogrodów jest już w rękach działkowców z Lublina
Pierwszy numer obywatelskiej gazety ogrodowej Głos ogrodów jest już w rękach działkowców z Lublina

Czym zajmuje się lubelskie Stowarzyszenie Polska Samorządna