Lokalne media dla Niepodległej

13 grudnia 2018

a1b - Stowarzyszenie Polska Samorządna Lublin

Spośród 50 zgłoszonych prac kapituła na posiedzeniu 12 grudnia wybrała sześć najciekawszych. Wśród nich jest pięć tekstów z gazet wychodzących na terenie województwa lubelskiego i jedna audycja radiowa. Kapitule przewodniczył prof. Marcin Kruszyński z lubelskiego IPN, w jej skład weszli także Marek Wieczerzak z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krzysztof Karman ze Stowarzyszenia “Polska Samorządna”. Konkurs “Lokalne media dla Niepodległej” zorganizowało Stowarzyszenie “Polska Samorządna”, sfinansował Narodowy Instytut Wolności ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018, honorowym patronatem objął wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Lokalne media dla Niepodległej