Przeprowadzamy badania opinii publicznej

Stowarzyszenie "Polska Samorządna" specjalizuje się w prowadzeniu badań opinii publicznej polegających na bezpośrednim docieraniu przez ankieterów do przedstawicieli badanej grupy osób oraz uzyskiwaniu odpowiedzi na zadawane pytania.

Stowarzyszenie “Polska Samorządna” specjalizuje się w prowadzeniu badań opinii publicznej polegających na bezpośrednim docieraniu przez ankieterów do przedstawicieli badanej grupy osób oraz uzyskiwaniu odpowiedzi na zadawane pytania. Metoda ta zwana sondażem sprawdza się szczególnie przy badaniu preferencji wyborczych bądź sprawdzaniu rozpoznawalności osób i produktów.

Nasi ankieterzy przeprowadzają badanie w wybranej grupie osób reprezentujących większą społeczność. Aby wybrana grupa była reprezentatywna, musi pod względem swoich cech – np. wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania, płci – odpowiadać strukturze całej populacji, np. mieszkańców gminy czy powiatu. Ponieważ sondaż umożliwia zebranie rzetelnych, ilościowych danych, uchodzi za bardzo popularną metodę badania opinii publicznej.

Respondenci mogą sami wypełniać dostarczoną ankietę, mogą też udzielać odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe zadawane bezpośrednio przez ankietera. Sondaż najczęściej przeprowadza się w domu respondenta lub w miejscu publicznym. Im większa grupa ankietowanych osób, tym bardziej wiarygodne wyniki badania. Gwarantujemy rzetelność prowadzonych badań opinii publicznej, pomoc w redagowaniu pytań, krótkie terminy realizacji zleceń.

Czym zajmuje się lubelskie Stowarzyszenie Polska Samorządna