Nasze projekty

Lokalne media dla Niepodległej

„Lokalne media dla Niepodległej” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Polska Samorządna” w okresie 1 sierpnia – 31 grudnia 2018 ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018. Celem tego projektu była aktywizacja obywatelska dziennikarzy mediów lokalnych z terenu województwa lubelskiego, zainspirowanie ich tematyką 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowanie do tworzenia publikacji poświęconych tej rocznicy oraz zorganizowanie konkursu dziennikarskiego. Honorowy patronat nad projektem sprawował wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

W sierpniu 2018 został ogłoszony konkurs na najlepsze prace dziennikarskie w jednej, wspólnej kategorii obejmującej artykuły prasowe, audycje radiowe, audycje telewizyjne oraz publikacje internetowe. We wrześniu odbyły się dwa seminaria merytorycznie i warsztatowo przygotowujące lokalnych dziennikarzy do publikacji poświęconych 100-leciu Niepodległej. Od sierpnia do końca listopada można było zgłaszać prace konkursowe. Na początku grudnia trzyosobowa kapituła konkursu dokonała oceny zgłoszonych publikacji. Spośród 50 prac nagrodzono sześć – trzy nagrodami głównymi i trzy wyróżnieniami. Konferencja podsumowująca projekt „Lokalne media dla Niepodległej” odbyła się 18 grudnia 2018 w studiu Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Lublinie. Towarzyszył jej panel dyskusyjny na temat współczesnego pojmowania patriotyzmu oraz koncert piosenek legionowych w wykonaniu Łukasza Jemioły.

Akademia dziennikarstwa obywatelskiego

W roku 2019 Stowarzyszenie „Polska Samorządna” realizowało projekt „Akademia dziennikarstwa obywatelskiego” finansowany z programu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO3”. Celem tego projektu była aktywizacja dziennikarzy obywatelskich z Lublina polegająca na merytorycznym i warsztatowym przygotowaniu do pisania i publikowania tekstów prasowych. Projekt składał się z dwóch etapów – jednodniowego szkolenia dla dziennikarzy mediów obywatelskich z Lublina oraz z konkursu na najlepsze prace o charakterze dziennikarstwa obywatelskiego. Szkolenie, w którym uczestniczyło ok. 20 osób, zawierało cztery prezentacje: „Dziennikarstwo obywatelskie a jawność życia publicznego” – Krzysztof Jakubowski – Fundacja Wolności, „Formy dźwiękowe w pracy dziennikarza obywatelskiego” – red. Marek Skowronek , „Sztuka pisania tekstów prasowych” – red. Tomasz Maciuszczak, „Formy wizyjne w pracy dziennikarza obywatelskiego” – red. Krzysztof Karman.

Uczestnicy szkolenia, wykorzystując zdobytą na nim wiedzę, przygotowali następnie teksty prasowe, które zostały ocenione i nagrodzone w konkursie dziennikarskim. Decyzją trzyosobowej kapituły trzy równorzędne nagrody pieniężne otrzymali: Paweł Niedziałek za tekst „1000 podpisów to za dużo”, Krzysztof Kowalik za „Szaletowe konsultacje” i Michał Gardyas za „Miejski mebel”. Wszystkie nagrodzone artykuły – zgodnie z regulaminem konkursu – zostały opublikowane w gazecie „Jawny Lublin”, zarówno w jej wydaniu papierowym, jak i internetowym.

Obywatelska gazeta ogrodowa

Projekt realizowany od stycznia do listopada 2020 sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Projekt adresowany do użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych z terenu miasta Lublin. Jego idea polega na zainteresowaniu działkowców sprawami lokalnymi, zapoznaniu z istotą funkcjonowania mediów obywatelskich, merytorycznym i warsztatowym przygotowaniu do pisania tekstów prasowych oraz – w efekcie – na wspólnym tworzeniu gazety ogrodowej o charakterze obywatelskim. Wymiernym efektem realizacji tego projektu będą cztery numery gazety ogrodowej "Głos ogrodów" w cyklu odpowiadającym porom roku. Gazeta wydawana w tradycyjnej, drukowanej formie, będzie bezpłatnie dostarczana do wszystkich ogrodów działających w Lublinie. Stowarzyszenie zorganizuje ponadto bezpłatne szkolenie z zakresu dziennikarstwa obywatelskiego oraz kwestii warsztatowych. Ostatnim etapem zadania będzie konkurs na najlepsze publikacje zamieszczone we wszystkich wydaniach gazety, co pozwoli na podsumowanie zadania oraz wyróżnienie osób szczególnie w nie zaangażowanych. Możliwość tworzenia i publikowania tekstów dziennikarskich oraz wykonywania do nich fotografii powinna wyzwolić energię w środowisku osób, które w wielu wypadkach zrezygnowały już aktywności społecznej. Da też szanse integracji środowiskowej, współpracy wykraczającej poza struktury własnego ogrodu, umożliwi stworzenie obywatelskiego forum wymiany poglądów na sprawy lokalne.

Czym zajmuje się lubelskie Stowarzyszenie Polska Samorządna