Nasze projekty

Lokalne media dla Niepodległej

„Lokalne media dla Niepodległej” – projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Polska Samorządna” w okresie 1 sierpnia – 31 grudnia 2018 ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018. Celem tego projektu była aktywizacja obywatelska dziennikarzy mediów lokalnych z terenu województwa lubelskiego, zainspirowanie ich tematyką 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, przygotowanie do tworzenia publikacji poświęconych tej rocznicy oraz zorganizowanie konkursu dziennikarskiego. Honorowy patronat nad projektem sprawował wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

W sierpniu 2018 został ogłoszony konkurs na najlepsze prace dziennikarskie w jednej, wspólnej kategorii obejmującej artykuły prasowe, audycje radiowe, audycje telewizyjne oraz publikacje internetowe. We wrześniu odbyły się dwa seminaria merytorycznie i warsztatowo przygotowujące lokalnych dziennikarzy do publikacji poświęconych 100-leciu Niepodległej. Od sierpnia do końca listopada można było zgłaszać prace konkursowe. Na początku grudnia trzyosobowa kapituła konkursu dokonała oceny zgłoszonych publikacji. Spośród 50 prac nagrodzono sześć – trzy nagrodami głównymi i trzy wyróżnieniami. Konferencja podsumowująca projekt „Lokalne media dla Niepodległej” odbyła się 18 grudnia 2018 w studiu Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Lublinie. Towarzyszył jej panel dyskusyjny na temat współczesnego pojmowania patriotyzmu oraz koncert piosenek legionowych w wykonaniu Łukasza Jemioły.

Czym zajmuje się lubelskie Stowarzyszenie Polska Samorządna