Organizujemy konferencje i wykłady

Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i wykładów to jeden z najważniejszych obszarów działania Stowarzyszenia Polska Samorządna.

Organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów i wykładów to jeden z najważniejszych obszarów działania Stowarzyszenia Polska Samorządna. Generalnie – edukujemy i szkolimy, aby wyposażać samorządowców w wiedzę niezbędną w wypełnianiu ich misji, zaś mieszkańcom uzmysławiać potrzebę angażowania się w działalność na rzecz swojej społeczności. Jesteśmy w stanie profesjonalnie przygotować konferencję praktycznie na każdy temat oraz zapewnić najlepszy z możliwych skład prelegentów. W zakresie szkoleń chcemy przyjąć za swoją specjalność kursy przygotowujące kandydatów w wyborach samorządowych i parlamentarnych do prowadzenia kampanii oraz do późniejszego sprawowania funkcji.

Czym zajmuje się lubelskie Stowarzyszenie Polska Samorządna