Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób zafascynowanych ideą samorządności, możliwością decydowania przez wspólnotę mieszkańców o wspólnych interesach i potrzebach.

Kim jesteśmy? Jesteśmy grupą osób zafascynowanych ideą samorządności, możliwością decydowania przez wspólnotę mieszkańców o wspólnych interesach i potrzebach. Z radością obserwujemy, jak samorządowe miasta, gminy, powiaty i województwa pięknieją, wzbogacają się o nowe drogi, szkoły, parki, place zabaw, wodociągi. Widzimy, jak wiele się w nich dzieje, jak wielu mieszkańców korzysta z festynów, koncertów, imprez sportowych. Wiemy, z czego to wynika – z udziału lokalnych społeczności w podejmowaniu decyzji i z mądrego zarządzania budżetami przez pochodzących z wyboru tychże społeczności wójtów, burmistrzów czy prezydentów.

Chcemy pomagać samorządowcom. Szkolić, inspirować, podpowiadać pomysły. Sami nie uważamy się za ekspertów, wiemy jednak jak do znawców tematyki samorządowej dotrzeć i w jakich sprawach prosić o opinię. Staramy się wyczuwać problemy, które stoją przed samorządami i pomagać w ich rozwiązywaniu. Działalność koncentrujemy na terenie województwa lubelskiego, bo stąd pochodzimy, tu mieszkamy i temu regionowi chcemy służyć.

Działalność rozpoczęliśmy w 2018 roku od konkursu „Lokalne media dla Niepodległej” finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Konkursu, który w 100-lecie odzyskania niepodległości ma ambicje pobudzenia w lokalnych środowiskach zainteresowania historią własnego kraju, regionu miejscowości. To dopiero początek, bo mamy wiele innych pomysłów na szkolenia, konkursy, publikacje, projekty medialne. Współpracujemy z wieloma organizacjami samorządowymi i stowarzyszeniami, jesteśmy członkiem Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Mamy bieżący kontakt z wieloma samorządowcami.

Nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną. Cenimy wszystkich samorządowców niezależnie od ich politycznego rodowodu czy partyjnej przynależności. Szanujemy wszystkie decyzje, które służą poprawie jakości życia mieszkańców, niezależnie od tego jaka opcja za nimi stoi. Samorząd należy do mieszkańców i w ich interesie działa.

Czym zajmuje się lubelskie Stowarzyszenie Polska Samorządna