Prowadzimy szkolenia

Stowarzyszenie "Polska Samorządna" jest organizatorem szkoleń adresowanych przede wszystkim do środowisk samorządowców oraz do dziennikarzy.

Stowarzyszenie “Polska Samorządna” jest organizatorem szkoleń adresowanych przede wszystkim do środowisk samorządowców oraz do dziennikarzy. Szkolenia, które są elementem realizowanych przez Stowarzyszenie projektów, mają charakter bezpłatny. W pozostałych przypadkach od uczestników szkoleń są pobierane opłaty, które pokrywają koszty wynagrodzenia prelegentów, wynajęcia sali i zapewnienia poczęstunku.

Przykładami szkoleń bezpłatnych, realizowanych we wrześniu 2018 roku w ramach projektu “Lokalne media dla Niepodległej”, są: “Warsztat dziennikarza lokalnego” oraz “100 lat Niepodległej”. W obu przedsięwzięciach w charakterze ekspertów uczestniczyli pracownicy naukowi lubelskich uczelni, szefowie redakcji oraz instytucji kulturalnych.

Charakter komercyjny mają natomiast szkolenia przeznaczone dla kandydatów w wyborach samorządowych bądź parlamentarnych. Uczestnicy tych szkoleń zdobywają nie tylko wiedzę prawną, ale także praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem kampanii wyborczych.

W każdym przypadku Stowarzyszenie “Polska Samorządna” zapewnia wysoki poziom ekspertów prowadzących szkolenia oraz odpowiednio przygotowane, komfortowe sale.

Czym zajmuje się lubelskie Stowarzyszenie Polska Samorządna