Wspieramy samorządność

Choć gminy, miasta i powiaty znakomicie radzą sobie z wykonywaniem zadań tak własnych, jak i powierzonych, są takie dziedziny, gdzie pomoc i wsparcie okazują się niezbędne.

Choć gminy, miasta i powiaty znakomicie radzą sobie z wykonywaniem zadań tak własnych, jak i powierzonych, są takie dziedziny, gdzie pomoc i wsparcie okazują się niezbędne. Przede wszystkim w sprawach, których zakres przekracza kompetencje pojedynczych samorządów, lub które w ogóle nie są przedmiotem ich zainteresowania. Mowa tu przede wszystkim o szkoleniach adresowanych do szerokich grup samorządowców, o kampaniach wspierających działania podejmowane przez samorządy – np. w sprawie segregowania śmieci, czy wreszcie o różnego rodzaju konkursach na najlepsze inicjatywy samorządowe. W takich dziedzinach jest miejsce dla stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, które mogą podsuwać pomysły i łączyć samorządy dla realizacji wspólnych celów.

Czym zajmuje się lubelskie Stowarzyszenie Polska Samorządna